News

Leidenconference_fotoArthurKoppejan (2)International Conference, 4-6 September (foto Arthur Koppejan)

Announcement:

Launch Association for Political History

Verslag: Oprichtingsbijeenkomst Association for Political History, Universiteit Leiden, 4-6 september 2014

Tot op heden bestond er geen supranationaal georganiseerd verband voor politiek historici. Nu is er de Association for Political History (APH). De oprichting van dit netwerk vond plaats aan het eind van een driedaagse bijeenkomst die van 4 tot 6 september werd gehouden aan de Universiteit Leiden en uitging van de Nederlandse Onderzoeksschool Politieke Geschiedenis. more »

Promoties

Op donderdag 9 oktober om 16:15 verdedigt Coreline Boot haar proefschrift, getiteld: ‘Het leger onder vuur. De Koninklijke Landmacht en haar critici, 1945-1989′. De promotie vindt plaats bij de Universiteit Leiden. De promotoren zijn prof.dr. B.A. de Graaf, prof.dr. J. Hoffenaar en prof.dr. H. te Velde.

Dinsdag 2 december 2014, 11.45: verdediging proefschrift Radicale protestanten. Opkomst en ontwikkeling van de EO, de EH en de ChristenUnie en hun voorlopers (1945-2007), van Remco van Mulligem. Lees verder voor recente promoties> more »

Training opportunities Research School Political History 2014-2015

The Research School for Political History (RSPH) is a research network of political historians, working to promote high-quality research and to strengthen (inter)national cooperation. In addition, the RSPH provides first-rate training for PhD and Research Master’s students. The RSPH was established in 2011.

Read more to see our training opportunities for Research Masters and PhD’s more »

Annual Report RSPH / OPG 2013

We present to you our Annual Report 2013 / Jaarverslag 2013